П`ятниця
23.04.2021
00:48
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 43
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА с.Лисичанського І-ІІІ ступенів

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку собистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Концепція забезпечення діяльності та розвитку школи ґрунтується на положеннях міжнародних правових актів та чинного українського законодавства:

Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні», Державного стандарту базової та повної середньої освіти, Державного стандарту початкової освіти. У ній враховано ідеї та підходи Рекомендацій Європарламенту та Ради ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Нової української школи, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України.

Концепція розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті - виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвине­ної, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості - громадянина України.

Сільська школа має особливу більш значиму роль у житті дитини, її родини, місцевої громади, ніж школа у місті. Її особливий соціальний статус визначається наступними факторами:

 • економічними (джерело кадрів для фермерського господарства);
 • соціальними (співтовариство професійно підготовлених до праці спеціалістів);
 • освітніми (школа є єдиною освітньою установою на селі);
 • культурними (об’єднання на базі школи культурних ресурсів села, сільської інтелігенції);
 • духовними (школа – центр збереження, відродження і розвитку культури й традицій села).

Проблема зниження рівня показників здоров’я населення стає все актуальнішою з розвитком суспільства. Фізкультурно-оздоровчий напрям – один з пріоритетних напрямів роботи навчального закладу. Поряд із цим є цілком вмотивованим використання здоров’язберігаючих технологій. Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими - фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього - будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

Місія школи

"Формування засад розвитку успішної особистості в умовах сільської школи нового покоління як освітнього та культурного центра громади"

 

Візія школи

"Центр впровадження філософії ефективного партнерства та комунікації освітян, батьків, учнів і громади"

 

Наші цінності:

 • якісні освітні послуги;
 • здорова дитина- успішна дитина;
 • прозорість та толерантність;
 • інноваційність та діджиталізація;
 • екологічна свідомість і культура;
 • родинна атмосфера;
 • доступність;
 • самовизначення - основа патріотизму.

 

Мета концепції:

 • визначення і обґрунтування вектору діяльності навчального закладу;
 • спрямування співпраці всіх суб’єктів освітнього простору;
 • моделювання результатів діяльності школи;
 • формування позитивного іміджу школи.

 

Головні завдання школи:

 • здобуття загальної середньої освіти ,яка має максимально відповідати умовам сучасного швидкоплинного життя;
 • підтримка і розвиток потенціалу кожного учня і різнобічний розвиток індивідуальності дитини;
 • виховання здорової та успішної особистості;
 • розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 • створення умов для професійного самовизначення.

 

Основні шляхи реалізації Концепції

Науково - методичне забезпечення здійснюється через використання інноваційних технологій.

Кадрове забезпечення сприяє формуванню нового типу педагога. Створено усі умови для перепідготовки та професійного зростання педагогів

Матеріально-технічне забезпечення здійснюється через наявність навчальних кабінетів оснащених мультимедійним обладнанням, комп’ютерного класу, спортивної зали, сучасної їдальні, шкільної ресурсної та ігрової кімнат.

Фінансовий аспект забезпечується за рахунок місцевого бюджету. Додаткові джерела фінансового забезпечення можуть поповнюватися через спонсорські внески.

 

Етапи реалізації концепції:

 1. Мотиваційно-аналітичний:
  - анкетування вчителів, батьків та учнів;
 • засідання педагогічної ради з питань розвитку закладу.
 1. Концептуальний:

- організація методичної роботи;

-професійний розвиток педагогічних кадрів, сприяння професійному зростанню молодих учителів, спонукання до творчої діяльності.

 1. Організаційний:
 • створення освітнього середовища, що стимулює до успіху;
 • створення нової моделі учнівського самоврядування;
 • організація індивідуальної інноваційної діяльності педагогів, їх участь у виїзних семінарах, тренінгах, проектах;
 • визначення рівня професійної компетентності вчителя, рівня його готовності до роботи в режимі розвитку;
 • консультування вчителів, батьків, учнів з актуальних питань розвитку закладу;
 • покращення інфраструктури закладу;
 • управління розвитком закладу.
 1. Практичний:
 • формування стратегії і тактики управлінських дій, спрямованих на розвиток закладу;
 • створення навчальних програм;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних кадрів шляхом курсової підготовки у державних і недержавних провайдерів за власним вибором;
 • корекція стратегії розвитку закладу (створення класів суспільно-гуманітарного, філологічного та фізкультурно-оздоровчого профілів);
 • стимулювання праці вчителів (моральне та матеріальне заохочення за участь у конкурсах), учнів (за перемогу у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, фестивалях, конкурсах).
 • організація фізкультурно- оздоровчих заходів, змагань, конкурсів, які сприяють популяризації здорового способу життя серед освітян, батьків, учнів.
 1. Підсумково – корекційний:

- формування внутрішнього і зовнішнього сприятливого іміджу закладу;

- створення закладу, пізнаваного на ринку освітніх послуг;

- прогнозування проміжних і кінцевих результатів розвитку закладу;

- організація і проведення науково-методичних семінарів, конференцій, висвітлення у ЗМІ;

- створення корпоративного духу, єднання учнівського, батьківського та педагогічного колективів

 

 

 

Модель випускника

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очікувані результати

Педагоги, сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологіч­ного, духовного, соціального становлення особис­тості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Для впровадження в закладі особистісно й компетентніснозорієнтованого навчання в школі будуть створені сприятливі умови:

  • освітній процес здійснюється відповідно до навчального плану;
  • удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини;
  • здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань;
  • особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;
  • підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження сертифікації;
  • накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо);
  • здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу;
  • розширилася мережа гуртків;
  • здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;
  • посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;
  • створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;
  • упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів;
  • проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг;
  • автономія закладу (академічна, організаційна, кадрова, фінансова);

 

Заклад освіти стане опорним.

 

Для дитини – доступність освіти сільських школярів, підвищення якості їх навченості, виховання конкурентоспроможних громадян, здібних обирати і впроваджувати власну індивідуальну траєкторію саморозвитку и самореалізації.

Для педагога – ріст професіоналізму, соціальної активності, соціальна захищеність, партнерство з колегами.

В освітньому процесі – оновлення змісту, створення навчально-методичної бази, варіативних програм з урахуванням специфіки роботи сільської школи, розробка і впровадження нових педагогічних технологій, варіативність будівництва освітнього процесу, обумовлена інтересами та потребами учнів, замовленням батьків й місцевого соціуму, використання виховного потенціалу суспільства, взаємодія з організаціями та установами села, культурними центрами та іншими школами.

Реалізація Концепції дозволить створити наступний соціокультурний і економічний ефект: підвищення освіченості сільського населення, задоволення мешканців освітніми послугами, збагачення духовного и культурного потенціалу села, збереження і розвиток традицій сільських поселень, зменшення міграції сільського населення до міста, покращення кадрового потенціалу села, раціональне використання існуючих ресурсів, зміцнення та розвиток місцевого виробництва.