Соціально–психологічна служба

Соціально–психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

Соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку і соціалізації особистості.

Практичний  психолог - педагог, основні напрямки діяльності якого передбачені "Положенням про психологічну службу освіти".
Мета служби: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного йусвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає у професійному вирішенні тих проблем, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична включає організацію комплексного соціально-психологічного дослідження, яке потребує ґрунтовного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Психокорекційна робота направлена на розвиток здібностей, формування особистості учня, подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, соціальному оточенні.

4) Профілактична робота направлена на попередження, запобігання правопорушенням, насиллю серед неповнолітніх, навчання конструктивного розв’язання конфліктів, орієнтацію на здоровий спосіб життя, психологічну просвіту батьків.

У цьому напрямку проводяться різні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, службами у справах дітей, центром зайнятості, закладами охорони здоров’я тощо.

Соціально-психологічна служба:

· Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.

· Визначає психологічну готовність дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).

· Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя.

· Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).

· Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.

· Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).

· Виявлення дітей девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).

· Рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.

· Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.

· Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.

· Профілактика правопорушень.

· Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.

· Попередження суїцидної поведінки.

· Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

· Врегулювання конфліктних ситуацій.

· Робота з обдарованими дітьми.

· Робота з дітьми різних категорій (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС…)

Категорія: Середня та старша школа | Додав: Velandeth (11.02.2020)
Переглядів: 193 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar