"Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими."
О.Уальд

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

 • Діти навчаються разом у звичайній школі.
 • Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.
 • Діти отримують можливість жити разом з батьками.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.
 • Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

 • вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
 • вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
 • вчаться співробітництву;
 • вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

 • Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
 • Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
 • Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
 • Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

 • Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.

Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, підтримканеобхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

 

Корекційно - розвиткові заняття

Актуальність занять з корекції розвитку полягає в тому, що вони забезпечують психологічний супровід дітей, який охоплює пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учнів, враховуючи при цьому індивідуальні та вікові особливості.

Мета корекційних занять полягає в активізації та стимулюванні пізнавальної діяльності, розвитку емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок. На цих заняттях вирішувались такі завдання:

—         корекція пізнавальних процесів, активізація когнітивної сфери,

—         розвиток загальної та дрібної моторики рук,

—         розвиток  просторових уявлень,

—         розвиток комунікативних умінь та навичок, розширення словникового запасу,

—         корекція емоційно-вольової сфери,

—         формування повноцінних уявлень про навколишній світ,

—         поліпшення емоційного стану учнів та загальна допомога  учням у повноцінному психічному і особистісному розвитку.

 Робота  з учнями, які мають особливі освітні потреби, здійснювалась за допомогою таких форм і методів:

—         бесіда, обговорення, переконання;

—         розгляд проблемних ситуацій (групова та індивідуальна психокорекція);

—         арт-терапія емоційних розладів;

—         образотворча діяльність;

—         ігрова психокорекція поведінки та навичок спілкування;

—         сюжетно-рольові ігри;

—         мімічні та пантомімічні етюди;

—         перегляд тематичних відеосюжетів;

—         інтелектуальні вправи, головоломки тощо;

—         конструкторські ігри;

—         лялькотерапія і казкотерапія;

—         вправи з розвитку дрібної моторики;

—         вправи тілесної регуляції, руханки.