Перші сходинки до здобуття знань! Ліцей майбутнього першокласника- 2021!

Що таке Нова українська школа?

 

Нова українська школа — це реформа загальної середньої освіти, яку зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і управлінців з освіти по всій Україні. В основі концепції — освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ — це цікавий, практикоорієнтований, безпечний і дружній до дитини навчальний заклад. А для батьків — відкритий, чесний і націлений на співпрацю.

Для НУШ створили новий Стандарт освіти і нові програми

Головна ідея Нової української школи — компетентнісне навчання. Це означає, що учні не просто набувають знання, а вчаться використовувати їх на практиці.

Завдання освітян не лише дати дітям знання, а й навчити користуватися цими знаннями.

Компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке накладатимуться уміння користуватись ними, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

 

Закон «Про освіту» заклав такі компетентності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання упродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.